VAŽNO JU JE NA VRIJEME PREPOZNATI: Znate li kako razlikovali depresiju od stresa?

Podijelite sa prijateljima:

Normalno je da se kroz život javljaju situacije koje kod pojedinca izazivaju stres. Ono što nas međusobno razlikuje jest način kako se nosimo sa tim situacijama te koliko se često javljaju.

Kako bi razlikovali stanje stresa od depresije važno je uzeti u obzir trajanje i težinu simptoma

Kada osoba osjeća da je pod stresom tada u podlozi može biti da se tada teško nosi s određenim emocijama koje joj se javljaju, kao što su tuga ili strah. Takvo stanje može potrajati nekoliko dana.

Neki od simptoma koji se mogu javiti u stanju stresa ili depresije su: osjećaj tuge i bespomoćnosti, osjećaj krivnje ili ljutnje na sebe, promjena u dnevnim rutinama – promjena u količini hrane, sna…, povlačenje i izoliranje, smanjena energija, nedostatak motivacije…

Ako osoba prepozna da se neki od sljedećih simptoma, koji otežavaju kvalitetu svakodnevice, javljaju dulje od dva sedmice za redom, tada je važno to podijeliti s nekim jer je moguće da je stanje stresa prešlo u stanje depresivnosti.

Be the first to comment

Leave a Reply